Αριθ. Συνεργασίας: Κωδικός πρόσβασης:   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για τη προβολή των αποτελεσμάτων σε μορφή εκτύπωσης πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Η/Υ σας την εφαρμογή Adobe® Acrobat Reader 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ προς ΕΚΤΥΠΩΣΗ

1. Στα αποτελέσματα προς εκτύπωση εκτός από το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου μπορείτε πλέον να καταχωρείτε στη φόρμα του απαντητικού και παρατηρήσεις, με τον ίδιο τρόπο.

2. Στα αποτελέσματα προς εκτύπωση εμφανίζονται πλέον όλες οι διαθέσιμες φυσιολογικές τιμές για κάθε εξέταση.